Ceník


Ceník pro samoplátce:

 

Posudek ke zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel pro seniory, potravinářský, svářečský průkaz 300 Kč.

Posudek pro zaměstnavatele při vstupní a periodické prohlídce 500 Kč.

Výpis z dokumentace pro zaměstnavatele 200 Kč.

Posudek pro umístění soukromých osob v zařízení lázeňské péče, sociální péče nebo v domovech pro seniory 200 Kč.

Posudek ke zdravotní způsobilosti - zbrojní průkaz, řízení motorových vozidel profesionální či nový 500 Kč.

Vyplnění tiskopisu pro pojištění soukromých osob 200 Kč.

Aplikace vakcíny 150 Kč.

Aplikace intamuskulární či subkutánní injekce 100 Kč.

Administrativní výkon 100 Kč.

Kopie 1 stránky A4 20 Kč.