Osobní poradenství


Nabízíme osobnostní a psychologické poradenství v oblasti duševního zdraví, krizovou intervenci a podpůrnou terapii v obtížné životní situaci.

 

Můžete se na nás obrátit s problémy v partnerských, rodinných či pracovních vztazích. Klienti nás vyhledávají, mimo jiné, pociťují-li potíže s komunikací, při dlouhodobě „špatné náladě“, obtížích ve vztahu k sobě samému, úzkostech, pocitu ztráty energie či jakýchkoliv obavách. Dále poskytujeme konzultace těm, kteří cítí potřebu rozvíjet se, nacházet nový směr a nový smysl svého života.

 

Našim cílem je podpořit klienta v hledání jeho jedinečné životní cesty a pomoci mu překonat minulé současné či budoucí obtíže.

 

Při poradenské práci s klienty považujeme za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře, úctě a respektu. Nabízíme a zaručujeme bezpečný prostor pro vyjádření, zachování mlčenlivosti a naprostou diskrétnost.

 

Cena 500-700 Kč za hodinu konzultace.

 

Objednat se lze telefonicky či písemně na níže uvedených kontaktech.

 

Mgr. Aneta Haramijová (Langrová)

psycholožka, krizová interventka

E-mail:                  aneta.langrova@gmail.com

Tel:                        604 643 904

 

Mgr. Michal Kniha

speciální pedagog, krizový intervent

E-mail:                  michalkniha@seznam.cz

Tel:                        725 783 536