top of pageOČKOVÁNÍ COVID 19
Doporučujeme se registrovat centrálně
a sledovat aktuální informace

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

bottom of page