top of page

CENÍK

Posudek ke zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel pro seniory či svářečský průkaz 600 Kč.

 

Posudek ke zdravotní způsobilosti - řízení motorových vozidel profesionální či nový, vůdce plavidla 800 Kč.

 

Prohlídka a posudek v pracovní kategorii I pro zaměstnavatele při vstupní a periodické prohlídce 900 Kč.

 

Výpis z dokumentace: 400 Kč, do druhého dne 500 Kč, na počkání 600 Kč.

 

FSME, očkování proti klíšťové encefalitidě včetně aplikace 1200 Kč.

 

Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (bolestné, životní pojištění apod.) 800 Kč.

 

Předoperační vyšetření s EKG samoplátci (bez laboratorního vyšetření) 1500 Kč.

 

Předoperační vyšetření bez EKG samoplátci (bez laboratorního vyšetření) 1200 Kč.

 

Posudek pro umístění v zařízení lázeňské péče, sociální péče nebo v domovech pro seniory 400 Kč.

 

Posudek ke zdravotní způsobilosti - zbrojní průkaz 1200 Kč.

 

Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 700 Kč.

 

Vyplnění tiskopisu pro pojištění soukromých osob 500 Kč.

 

Aplikace vakcíny 350 Kč.

Aplikace intamuskulární či subkutánní injekce 350 Kč..

Administrativní výkon, posouzení na tábor či ke studiu 200 Kč.

Kopie stránky A4 10 Kč.

 

Platební karty nepřijímáme.

Ceník: Welcome
bottom of page