CENÍK

Posudek ke zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel pro seniory, potravinářský či svářečský průkaz 300 Kč.


Prohlídka a posudek v pracovní kategorii I pro zaměstnavatele při vstupní a periodické prohlídce 500 Kč.


Výpis z dokumentace 200 Kč.


Posudek pro umístění v zařízení lázeňské péče, sociální péče nebo v domovech pro seniory 200 Kč.


Posudek ke zdravotní způsobilosti - zbrojní průkaz, řízení motorových vozidel profesionální či nový 500 Kč.


Vyplnění tiskopisu pro pojištění soukromých osob 200 Kč.


Aplikace vakcíny 150 Kč.


Aplikace intamuskulární či subkutánní injekce 100 Kč.


Administrativní výkon 100 Kč.

Kopie stránky A4 10 Kč.

Platební karty nepřijímáme.