top of page

CENÍK

Posudek ke zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel pro seniory, potravinářský či svářečský průkaz 400 Kč.

 

Prohlídka a posudek v pracovní kategorii I pro zaměstnavatele při vstupní a periodické prohlídce 600 Kč.

 

Výpis z dokumentace 300 Kč.

 

Posudek pro umístění v zařízení lázeňské péče, sociální péče nebo v domovech pro seniory 200 Kč.

 

Posudek ke zdravotní způsobilosti - zbrojní průkaz, řízení motorových vozidel profesionální či nový 600 Kč.

 

Vyplnění tiskopisu pro pojištění soukromých osob 300 Kč.

 

Aplikace vakcíny 150 Kč.

 

Aplikace intamuskulární či subkutánní injekce 150 Kč.

 

Administrativní výkon 200 Kč.

Kopie stránky A4 10 Kč.

Platební karty nepřijímáme.

Ceník: Welcome
bottom of page