top of page

NÁŠ TÝM

NF_Avast_Spolu_az_do_konce (1).jpg

MUDR. PAVEL DEMO

Praktický lékař, paliatr

Po promoci v roce 2008 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení a od roku 2010 na I. interní klinice - hematologie VFN. Dokončil interní kmen, atestoval z všeobecného lékařství a od roku 2013 provozuje vlastní ordinaci praktického lékaře, kde se mimo jiné věnuje paliativní medicíně. Je v psychoterapeutickém výcviku - integrativní Gestalt. Pracoval jako lékař pro domov seniorů, pravidelně sloužil na geriatrických lůžkách. V prosinci 2018 složil atestaci z paliativní medicíny a pracuje také pro Cestu domů www.cestadomu.cz.

received_397665074658563_edited.jpg

MUDR. LENKA HURÁKOVÁ

Praktická lékařka, radiační onkoložka

...

IMG_20220708_115519_3.jpg

MUDR. LENKA LEGÁTOVÁ

Praktická lékařka

Po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 pracovala několik let jako sekundární lékařka interního oddělení v Litomyšli. Po získání certifikátu interního kmene v oboru vnitřní lékařství a rodičovské dovolené se rozhodla změnit obor a od roku 2021 pracuje jako praktická lékařka a dokončuje odborné stáže a výcvik v oboru všeobecné praktické lékařství.

TerezaPac_edited.jpg

MUDR. TEREZA PACÍKOVÁ

Praktická lékařka

V roce 2017 ukončila studium na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Čtyři roky pracovala na interním oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj. Absolvovala Základní a Nástavbový kurz bazální stimulace. Od února 2022 také působí v Cestě domů.

IMG_5570.JPG

MUDR. TEREZA MICHÁLKOVÁ GRÉZLOVÁ

Praktická lékařka - rezidentka

Promovala v roce 2014 na 2. lékařské fakultě UK v Praze. Praxi z interního lékařství získala v Nemocnici Na Homolce, složila kmenovou zkoušku v oboru všeobecné praktické lékařství a pokračuje ve specializační přípravě v tomto oboru.  Během studií pracovala jako telefonická a e-mailová konzultantka Linky bezpečí, kde nyní působí jako lektorka. Absolvovala výcvik krizové intervence tváří v tvář, seminář práce s časovou osou a výcvik v Motivačních rozhovorech. V roce 2022 zahájila psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch. 

image_6483441.JPG

MUDR. KRISTINA RANNÁ

Praktická lékařka

Po promoci v roce 2007 nastoupila na interní oddělení Nemocnice Jablonec, odkud se v roce 2008 přesunula na II.interní kliniku kardiologie a angiologie VFN. Zde se věnovala převážně problematice cévních onemocnění. V roce 2013 atestovala v oboru angiologie. V rámci kariérní změny a potřeby nových zkušeností v roce 2020 začala pracovat v domácím hospicu Cesta domů. V roce 2022 nastoupila do ordinace DEMOMED s.r.o. V rámci celostního přistupu absolvuje psychoterapeutický výcvik v systemické terapii.

P2031407_edited.jpg

JANA MATHOUCHANHOVÁ

Zdravotní sestra

Po maturitě na gymnáziu vystudovala vyšší odbornou školu v oboru Všeobecná sestra. Po studiu nastoupila na transplantační oddělení I.interní kliniky VFN.
Od roku 2011 pracuje v ordinaci praktického lékaře.

IMG-20210211-WA0005-01-01.jpeg

JIŘINA KŘÍŽKOVÁ

Zdravotní sestra

Od malička jsem věděla, že budu zdravotní sestra. Rodiče jsem děsila hrou na autonehody s plyšáky, ale nakonec se ukázalo, že mi jde hlavně o jejich léčení. Volba byla jasná! Po vystudování všeobecné zdravotní sestry jsem nastoupila na III. Interni kliniku VFN. Protože jsem, ale chtěla okusit i chirurgický obor, přesla jsem po pěti letech na plastickou chirurgii FNKV. Pod heslem ,,výzvy se neodmitají" jsem před odchodem na mateřskou 3 roky působila na Klinice popáleninivé medicíny.
Mimopracovně se celou dobu věnuji akcím pro děti - tábory, školky/školky v přírode. Při MD jsem začala vyučovat první pomoc, nejdříve pro autoškoly, později pro firmy a školy.

20220809_182257 (1)_edited.jpg

PETRA NYKODÝMOVÁ

Zdravotní sestra

Vystudovala jsem zdravotní školu, obor dětská sestra. Dlouho jsem pracovala na ortopedické klinice a před mateřskou dovolenou v kardiologické ambulanci. Nyní se budeme vídat v ordinaci praktické lékařky MUDr. Legátové na Hájích.

bottom of page